Gastric sleeve eller gastric bypass (magsäcksoperation)*

läkare: dr. R. Adamson.

Endoskopi (gastroskopi)  ingår i priset.

Ultraljud ingår i priset.

Blodprover  ingår i priset.

Bedövning (narkos) ingår i priset.

Stannar på kliniken (och övernattning) ingår i priset.

 

**

Magsäcksoperation är effektivt om du vill gå ner i vikt. Medan du tappar dina kilon, så upptäcker du ganska snart att du även får bättre humör – men det är inte det enda! Magsäcksoperationen medför inte bara viktminskning, utan flera andra fördelar: sänkt blodtryck, sänkt kolesterol, lindring av artrit m.m.

HUR GÅR HELA PROCESSEN TILL?

Din operation utförs av dr Rein Adamson, som har över 30 års erfarenhet som kirurg. Han arbetar på det stora centralsjukhuset i Tallinn. Dr Adamson har tagit del av många utbildningar runt om i världen och har speciellt inriktat sig på viktminskningsoperationer med mycket bra resultat. Han utför ca 300 operationer per år. Dr Adamson är mycket patientinriktad och hjälper alltid varje patient med att välja ut rätt teknik samt ser till att finnas till hands även under eftervården.

Vi erbjuder fyra olika magsäcksoperationer: Gastric plication, gastric bypass, gastric banding och gastric sleeve.

Vid gastric plication minskar man volymen i magsäcken, genom en speciell syteknik. Denna operation utförs endast på patienter vars BMI är 30 eller högre.

Med gastric bypass rör sig maten förbi magsäcken, vilket medför en stor viktminskning. Denna operation bör övervägas noggrant på grund av de stora förändringar som denna operation innebär i din livsstil och som du måste anpassa dig efter.

Vid gastric banding minskas födointaget, genom att en speciell gummiring placeras runt övre delen av magsäcken. Precis som med gastric plication så utförs denna operation enbart på patienter vars BMI är 30 eller högre.

Vid vertikal magsäcksresektion (gastric sleeve) tas den stora magsäckskröken bort, vilket ger magsäcken upp till 60 % mindre kapacitet. Detta i sin tur minskar kroppsvikten effektivt, från och med de första dagarna till och med två år. Under operationen använder vi världens säkraste och senaste häftapparat, Covidian Tri-Staple (TM). Denna operation utförs endast på patienter vars BMI är 33 eller högre.

Vid ett samtal diskuterar vi tillsammans vilken metod som är lämpligast i just ditt fall.

Under samtalet före operationen går vi igenom vad du har för förväntningar och föreslår den lämpligaste operationen för dig.

Behandlingsprocessen på kliniken är organiserad på så sätt att du inte behöver vara kvar mer än nödvändigt. Redan första dagen görs alla nödvändiga undersökningar noggrant. Vi tar blodprover, fastställer blodgrupp, tar EKG och vid behov utför vi även en ultraljudsundersökning av buken. Därefter får du träffa en kirurg, som utför undersökningen av magsäcken (gastroskopi) under narkos. Om magsäcksundersökningen visar att allting är i sin ordning, utförs en laparoskopisk magsäcksminskning (genom små hudsår) under samma narkos.

Beroende på operationen tar detta vanligtvis en halv timme och utförs under allmän narkos.

Efter operationen blir du kvar i två nätter på kliniken. Eventuellt kan du påbörja hemresan redan på morgonen den tredje dagen.

Eftersom återhämtningen från operationen varierar hos varje patient och beror på operationen, kan det ta två-tre veckor.

Vid magsäcksoperationer måste du strikt följa föreskriven diet och träningsprogram. Om du inte följer föreskrifterna är operationen inte till någon större nytta.

VAR UTFÖRS OPERATIONEN?

Hela processen sker i Tallinn, på en modern klinik, ungefär en timmes flygresa bort. Ett femstjärnigt hotell väntar på dig med nordisk servicekvalitet och attraktiva priser.

På vår klinik har många framgångsrika operationer utförts varje år, med över 300 patienter från Skandinavien, förutom lokala patienter. Vi har mycket god erfarenhet av att organisera utländska patienters behandlingar och resor, med målet att säkerställa bästa möjliga estetiska resultat och patientsäkerhet.

Klinikpersonalen är alltid mycket vänlig och hjälpsam och utför sina uppgifter med stor professionalism.

Kontakta oss gärna om du vill få mer information eller har några frågor kring operationen.

Ring tel. +46 736 36 36 90 eller skicka e-post till info@mediresor.se

 LÄS MER (GASTRIC BYPASS)

LÄS MER (GASTRIC SLEEVE)

 

(c) Mediresor

* Exemplen som ges i texten är generella och kan variera beroende på patienternas behov. För ytterligare information kontakta läkare.

** Detta är en verklig rekommendation från vår kund. Också vara medvetna om att sådana resultat kan varken utlovade eller garanterade.